Browsing Tag

【Mega

【Mega Sale 最後一擊】香港飛清邁單程$128起、釜山$228起、東京 / 名古屋$308起!2019年10月26日前出發 – HK Express (優惠至12月16日)

HK Express 嘅 Mega Sale 嚟到最後一擊,賣埋餘下航點啦!香港飛清邁單程$ 128起、釜山$ 228起、長崎$ 298起、東京 / 名古屋$ 308起、塞班島$ 508起! 來回票價:清邁$ 316起 (連稅$ 896起)、長崎$ 596起 ?P

【Mega Sale 第二擊】HK Express 優惠!香港飛芽莊單程$158起、首爾 / 濟州$228起、熊本 / 廣島 / 鹿兒島$298起 – HK Express (優惠至12月16日)

HK Express 推出第二擊嘅 Mega Sale!香港飛芽莊單程$ 158起、首爾 / 濟州$ 228起、熊本 / 廣島 / 鹿兒島$ 298起、福岡 / 東京$ 308起! 來回票價:芽莊$ 316起 (連稅$ 819起)、濟州$ 456起 (連稅$ 999起)?P

【Mega Sale 第一擊】又平返!香港飛台中單程$128起、清萊$148起、峴港$158起、石垣島$228起!2019年10月26日前出發 – HK Express (優惠至12月16日)

HK Express 又平返!今日 (12月10日) 早上9點推出 Mega Sale,香港飛台灣單程$ 128起、東南亞$ 148起、日本$ 228起!今次買得過啊! 來回票價:台中$ 256起 (連稅$ 657起)、清萊$ 296起 (連稅$ 764起)、峴?P

【Mega Sale 最後一擊】單程$98起!香港單程飛花蓮$98起、釜山 / 濟州$178起、名古屋$238起 – HK Express (優惠至9月2日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … &?P

【Mega Sale 第1擊】HK Express 優惠!香港飛台中單程$98起、布吉$148起、首爾$178起、東京 / 大阪$238起 – HK Express (優惠至9月2日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … H?P

【Mega Sale 第3擊】HK Express 單程$98起!寧波$98、清邁$118、釜山 / 濟州$178、名古屋$238!2019年6月前出發 – HK Express (優惠至7月29日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … H?P

【Mega Sale 第二擊】HK Express $98機票!香港來回台灣$196起、東南亞$236起、日本$356起!2019年6月前出發 – HK Express (優惠至7月29日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … H?P

【Mega Sale】第一擊!HK Express $98機票!台灣單程$98起、東南亞$118起、韓國$178起、日本$238起 – HK Express (優惠至7月29日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … H?P

【Mega Sale 第3擊】HK Express 香港單程飛花蓮$98起、芽莊 / 清萊$118起、釜山$178起!2019年5月前出發 – HK Express (優惠至6月24日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … &?P

【Mega Sale 第2擊】香港單程飛寧波$98、清邁 / 布吉$118起、濟州 / 日本$178起!2019年5月前出發 – HK Express (優惠至6月24日)

★訂房必備:酒店優惠代碼大集合 – Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com … H?P

  • 1
  • 2