Browsing Tag

瘋狂購物日買滿

[香港著數優惠]百佳 PARKnSHOP x DBS COMPASS VISA 瘋狂購物日買滿 $100 可享 92 折 [優惠期限 2021 年 11 月 22 日]

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 22/11】 今日(22/11) 嚟百佳入貨,用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿$ 100或於 #百佳網店 單一簽賬滿$ 800都一樣有92折㗎!https://bit.ly/2kdoNF3 *優惠受條款及細則約束。如於淘大?P

[香港著數優惠]百佳 PARKnSHOP x DBS COMPASS VISA 瘋狂購物日買滿 $100 可享 92 折 [優惠期限 2021 年 11 月 2 日]

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 2/11】 開心星期二! 今日(2/11) 嚟百佳入貨,用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿$ 100或於 #百佳網店 單一簽賬滿$ 800都一樣有92折㗎!https://bit.ly/2kdoNF3 *優惠受條款及細則約束?P

[香港著數優惠]百佳 PARKnSHOP x DBS COMPASS VISA 瘋狂購物日買滿 $100 可享 92 折 [優惠期限 2021 年 10 月 2 日]

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 2/10】 放假又係時候嚟百佳入貨喇!今日(2/10)嚟百佳用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿$ 100或於 #百佳網店 單一簽賬滿$ 800都一樣有92折㗎!https://bit.ly/2kdoNF3 *優惠受條款及?P

[香港著數優惠]百佳 PARKnSHOP x DBS COMPASS VISA 瘋狂購物日買滿 $100 可享 92 折 [優惠期限 2021 年 9 月 18 日]

【額外優惠加推! DBS COMPASS VISA瘋狂購物日18/9】 特別消息!今日 (18/9)嚟百佳用DBS COMPASS VISA單一簽賬滿$ 100或於#百佳網店單一簽賬滿$ 800都一樣有92折!把握機會嚟百佳或者上 #百佳網店 掃貨啦:http?P