Browsing Tag

yuu會員著數日只限

[香港著數優惠]7-Eleven x yuu會員著數日只限 1 日全單 11% 折扣 [優惠期至 2022 年 5 月 11 日]

【#yuu會員著數日】全單11%折扣 #香港限定 #只限1日 7-Eleven著數一浪接一浪,一系列新品、零食同飲品折上折,讓你以至抵價錢輕鬆入貨!5月11號yuu會員嚟7-Eleven單一購物淨值滿$ 71*或以上即享11%折扣(即89折?P