Browsing Tag

信用卡享即減

[香港著數優惠]HKTVmall O2O 門市申請 Citi HKTVmall 信用卡享即減 $50 優惠

【Citi HKTVmall 信用卡優惠:O2O 門市申請,即減 $ 50!】 Citi HKTVmall 信用卡優惠浪接浪!本身用佢上 HKTVmall 購物已經有 5% Mall Dollar 回贈,令大家多買多賺~新客戶而家嚟 O2O 門市完成申請 Citi HKTVm?P