Browsing Tag

香港旅遊優惠【亞洲萬里通】遠離鬧市stay一stay!用里數預訂The

[香港旅遊優惠]【亞洲萬里通】遠離鬧市stay一stay!用里數預訂The Pier Hotel 一晚37,190里起;香港沙田凱悅酒店14,090里起;悦品天秀酒店‧元朗8,120里起.

臨近長周末,好多人都選擇戶外活動,有無諗過加埋staycation?上次介紹過可以用Asia Miles輕鬆訂酒店,仲已經連埋服務費同稅項。小編發現平台仲有好多特色嘅酒店,今次再介紹幾間夠哂度假feel嘅俾大家!The Pier H?P