Browsing Tag

香港著數優惠一粥麵

[香港著數優惠]一粥麵 22 周年足料雲吞麵優惠價 $22 [優惠期限 2021 年 7 月 22 日]

一粥麵22周年喇 想以優惠價$ 22歎返碗足料雲吞麵,就唔好錯過限時優惠喇~share埋俾朋友仔一齊嚟食啦! *只限7月22日,下午1點開始。每人每次限買2碗,數量有限,售完即止。天耀廣場、機場及屯門醫院分店除外。 #?P